Symposium | OMES Monitoring

Symposium ‘Schelde door de getijden heen’

Alle presentaties kunt u hier downloaden/raadplegen

 

Het water neemt een vaart

 

Werkt het Sigmaplan om Vlaanderen tegen overstromingen te beschermen?
Hoe worden modelleringen vertaald naar overstromingsgebieden op het terrein?

Sprekers: 

Patrik Peeters (Waterbouwkundig Laboratorium)
Hans De Preter (Waterwegen en Zeekanaal NV)


Zorgt de Schelde voor zichzelf? En zorgen wij voor de Schelde?

Hoe is de waterkwaliteit van de Zeeschelde en haar zijrivieren de afgelopen jaren geëvolueerd?
Welke inspanningen worden geleverd om de waterkwaliteit te verbeteren?

Sprekers:

Stefan Van Damme (Universiteit Antwerpen)
Ward De Cooman (Vlaamse Milieumaatschappij)


Wat bloeit, doet leven

Merken we veranderingen in troebelheid van het Scheldewater en de morfologie van de rivier?
Wat zijn de effecten op de kleinste organismen in de Zeeschelde?

Sprekers:

Tom Cox (Universiteit Antwerpen)
Micky Tackx (Universiteit van Toulouse)


Wat leeft, doet beleven

Zien we veranderingen in fauna en flora in en rond de Zeeschelde?
Welke inspanningen worden geleverd om habitats te verbeteren?

Sprekers:

Erika Van den Bergh (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)
Dominiek Decleyre (Agentschap voor Natuur en Bos)


Van experiment tot groot event

Samenvattende case: 10 jaar Lippenbroek. Hoe vertaalt al het voorgaande zich in Lippenbroek, het eerste aangelegde gereduceerd getijdengebied?

Sprekers:

Wim Dauwe (Waterwegen en Zeekanaal NV)
Patrick Meire (Universiteit Antwerpen)