Data | OMES Monitoring

Alle meetwaarden verzameld gedurende de systeemmonitoring van het OMES project worden geïntegreerd opgeslagen in een databank.
Elk jaar verschijnt een eindverslag van alle deelluiken. Voor deze eindrapporten en alle verwante OMES-rapporten kunt u hier terecht.
De databank omvat ondertussen méér dan 2.500.000 maandelijkse en continue meetwaarden van 1995-2015. De data zijn niet publiek toegankelijk, maar kunnen op aanvraag beschikbaar gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek.
Voor meer informatie met betrekking tot de verschillende parameters en datasets verwijzen we u door naar onze datasetpagina.
Binnenkort wordt een interactieve datavisualisatietool beschikbaar gesteld. Ondertussen vindt u reeds enkele dataproducten op de website.

Enkele voorbeelden van dataproducten vind u hieronder:

Fosfaat in de Zeeschelde, author: OMES - UA
  
Zuurstofconcentratie in de Zeeschelde 1996-2012, author: OMES - UA
  
Zwevende stof nabij Oppervlak in de Zeeschelde, author: OMES - UA
  
Chlorofyl concentraties in 2013 in de Zeeschelde, author: OMES - Ugent-PAE